הפצות אמינות​

מחלקת ההפצה בחברת ישירות, היא המובילה והיעילה במגזר החרדי.

ההיכרות העמוקה של החברה עם האוכלוסיה והקהילות,

שליטה אבסולוטית במפת הכתובות החרדית מקנה לה את יתרון העל בהפצות רוויות.

ארגונים, מוסדות וחברות שולחים בערבי חג או לקראת אירוע –

אריזות שי, פרוספקטים ודיוור רווי באיזורים ספציפיים.

מרביתם שולחים דרך חברת ישירות, 

הדואר המהיר בישראל המוביל גם בהפצות בארץ.

שלוש עקרונות מנחים אותנו לאורך כל הדרך: אמינות, שירות, מהירות.

ובהפצות האמינות זה הרכיב המשמעותי ביותר בהצלחת הדיוור.

לדעת שכל חבילה הגיעה ליעדה וכל פרוספקט לתיבתו.

 

 
 
 
 

 

 
 

גם אתם רוצים הפצה אמינה ומהירה?